Als gebruiker van wijk-werken engageer je je om personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaringen te laten opdoen door in jouw opdracht activiteiten uit te voeren. Hierdoor doen ze bepaalde competenties op waardoor hun positie op de arbeidsmarkt sterker wordt.