Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is kiezen voor people, planet en profit.  

MVO is kiezen voor mens en maatschappij (gezondheid, veiligheid, gezonde arbeidsomstandigheden, maatschappelijke betrokkenheid, geen discriminatie en diversiteit.

MVO is kiezen voor het milieu (gevolgen van producten, processen op de lucht, water, bodem en biodiversiteit zo gering mogelijk houden, Cradle to cradle, CO2-neutraal en recycling.

MVO is kiezen voor economische groei (energie- en afvalreductie, innovatie op het gebied van duurzaamheid, transparantie, werkgelegenheid)

 

MVO is een noodzaak om te overleven in een sterk veranderende wereld. Duurzaam ondernemen is meer dan een hype. Het grootste deel van het leidinggevenden van Belgische bedrijven bekijkt de acties voor het duurzaamheidsbeleid binnen het bedrijf als een rendabele investering. 

 

MVO is vruchtbaar

Uit onderzoek blijkt dat zes op de tien bedrijven vindt dat werken rond SDG talentvolle medewerkers aantrekt. Zo wordt MVO ook een belangrijk element in de ‘war for talent’.

Verder zien de bedrijven ook economische voordelen. Meer dan de helft van de bedrijven denkt dat duurzaamheid een aankoopcriterium is geworden voor hun klanten. Een ongeveer even groot aandeel van de ondernemers vindt dat MVO helpt om kosten te besparen.

 

MVO is geloof

Heel wat CEO’s menen dat MVO de enige weg vooruit is in een steeds sneller wijzigende wereld. Ze ondernemen duurzaam  of willen dat doen vanuit overtuiging.

MVO is ook keuzes maken, naast je eigen productie kan je ook bij het aankopen van goederen of diensten ecologische, circulaire en sociale keuzes maken.

Zo kan je de keuze maken om in zee te gaan met een sociale economie onderneming uit onze regio.

Heb je een bepaalde opdracht in gedachten en vind je deze niet meteen terug in de activiteitenlijst. Aarzel dan niet om contact op te nemen met enkele ondernemingen en bevraag hun naar de mogelijkheden.