Basisprincipes sociale economie

  • Sociaal ondernemen is voorrang verlenen aan arbeid en niet op het kapitaal.
  • Sociaal ondernemen is kiezen voor een democratische besluitvorming
  • Sociaal ondernemen is kiezen voor maatschappelijke inbedding
  • Sociaal ondernemen is kiezen voor transparantie
  • Sociaal ondernemen is kiezen voor kwaliteit
  • Sociaal ondernemen is kiezen voor duurzaamheid.

 

Indus

Als werken Leie en Schelde engageert onze regio zich als regisseur sociale economie door:

  • De ontwikkeling van een gedragen beleidsvisie op de sociale economie
  • Bij te dragen aan de uitbouw van lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen de sociale economie en de reguliere economie.

Participatieladder

Tewerkstellingsmaatregelen van de beleidsdomeinen Werk, Sociale Economie en Welzijn zijn allemaal terug te vinden op de participatieladder.

Naast doorstroom van maatwerkers naar de reguliere economie zet sociale economie zich in op zij- en opstroom in de vorm van arbeidsmatige activiteiten en activeringstrajecten.

Participatieladder Highress 17 (002)

Wil je meer weten over sociale economie of duurzaam ondernemen?

Sharonfooter