• Kleine herstellings- en onderhoudswerken aan bewoond gebouw van gebruiker
  • Activiteiten die normaal gezien worden uitgevoerd door vaklui, maar die ze niet uitvoeren door de beperkte omvang, bijvoorbeeld:
   • Schilderen, plamuren, behangen, opmetsen... van kleine oppervlakken
   • Lampen vervangen, armatuur bevestigen, meubelpakket monteren...
   • Plaatsen van bevloering of wandtegels op kleine oppervlaktes na bepaalde werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld het herstel van een kraan)
   • Zandzakjes vullen
   • Het onderhouden van grafzerken (occasioneel)
 • Klein tuinonderhoud
  • Ruimen van sneeuw                                                                  
  • Ruimen van bladeren
  • Snoeien van hagen
  • Onderhouden van tuinperken
  • Gras maaien
  • Spitten, zaaien en planten
 • Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
  • Kinderopvang in het huis van de gebruiker
  • Huistaakbegeleiding
  • Gezelschap bieden aan de gebruiker of familieleden (bijvoorbeeld om een mantelzorger tijdens een korte periode te vervangen). Dit betreft activiteiten waarop geen regelgeving van toepassing is.
  • Het vergezellen van de gebruikers en familieleden naar activiteiten. Dit betreft activiteiten waarop geen regelgeving van toepassing is.
 • Ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken
  • Wassen van textiel
  • Strijken. Deze activiteit kan enkel plaatsvinden bij gebruikers en uitgevoerd worden door wijk-werkers die deze activiteit uitvoerden via PWA.
  • Koken en afwassen
  • Klein naaiwerk
  • Grote kuis (kelders, zolders...)
  • Poetsen. Deze activiteit kan enkel plaatsvinden bij gebruikers en uitgevoerd worden door wijk-werkers die deze activiteit uitvoerden via PWA. Verderzetting van de huidige overgangsmaatregel onder PWA sinds 2004.
  • Voorbereiden bij het leegmaken van een woning, bijvoorbeeld bij een overlijden