• Activiteiten in functie van preventie
  • Logistieke steun bij evenementen, zoals bijvoorbeeld parkeerbegeleiding en ticketcontrole
  • Voetbalsteward
 • Hulp bij administratieve formaliteiten
  • Administratieve hulp bij uitzonderlijke activiteiten, bijvoorbeeld tentoonstellingen, feesten...
  • Typen van documenten bij overbelasting of uitzonderlijke activiteiten
 • Kleine herstellings- en onderhoudswerken
  • Kleine aanpassingswerken en onderhoudswerken aan het gebouw die vaklui weigeren uit te voeren omdat de omvang te beperkt is
 • Klein tuinonderhoud
  • Grasperken maaien
  • Onderhoud van opritten
  • Sneeuw of bladeren opruimen
 • Logistieke taken
  • Deelname aan en hulp bij occasionele of uitzonderlijke activiteiten
  • Logistieke steun in een dagcentrum van woonzorgcentra
 • Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
  • Vergezellen van personen naar activiteiten. Dit betreft activiteiten waarop geen regelgeving van toepassing is.
  • Huistaakbegeleiding 
  • Helpen bij het bedelen van maaltijden aan kansarmen.
  • Helpen bij opvang van personen zonder vaste verblijfplaats, vooral tijdens de winter