• Activiteiten in functie van preventie
  • Gemachtigd opzichter
  • Gemeenschapswachten
  • Logistieke steun bij evenementen, zoals bijvoorbeeld parkeerbegeleiding of ticketcontrole
 • Kleine herstellings- en onderhoudswerken
  • Uitzonderlijke, maar noodzakelijke werken na een ramp, ter ondersteuning van de bevoegde diensten
  • Punctuele of seizoenswerkzaamheden voor het verbeteren van het leefmilieu, straten, openbare parken of wege
 • Logistieke taken
  • Deelname aan en hulp bij occasionele of uitzonderlijke activiteiten                                   
  • Logistieke steun in het dagcentrum van woonzorgcentra
 • Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen
  • Helpen bij opvang van personen zonder vaste verblijfplaats, vooral tijdens de winter
 • Ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken
  • Helpen bij huishoudelijke ondersteuning van kwetsbare doelgroepen die ten laste zijn van de gemeente
  • Voorbereiden bij het leegmaken van een woning, bijvoorbeeld bij een overlijden