Je kan je op twee manieren registreren:

Wanneer je succesvol geregistreerd bent, ontvang je een gebruikersovereenkomst. Lees deze na en wijzig je gegevens indien nodig. Deze bezorg je ondertekend en in tweevoud aan de wijk-werkbemiddelaar. Deze ondertekent de exemplaren en bezorgt op zijn beurt één exemplaar terug.

Een geregistreerd dien je jouw inschrijvingsrecht te betalen en je cheques te bestellen. Bij de betaling gebruik je je gebruikersnummer als gestructureerde mededeling.