Eens je aan de slag bent als wijk-werker verwachten we dat je steeds de gemaakte afspraken bij de klanten nakomt. Lukt dit een keertje niet verwittig dan zeker tijdig. 

Verder verwachten we van onze wijk-werkers dat:

 

  • Je houdt je aan alle afspraken en reglementen op je werk.
  • Je draagt zorg voor al het materiaal.
  • Er wordt geen alcohol of andere verdovende middelen (drugs) gebruikt tijdens de werkuren.
  • Er wordt niet gerookt op de werkplaats. Roken kan je tijdens de pauzes buiten.
  • Buiten de pauzes wordt de gsm enkel gebruikt voor  het werk.
  • Privé-gesprekken en sms’en tijdens de werkuren is enkel toegestaan in uitzonderlijke en dringende gevallen en met de toestemming van je werkplek.
  • Je discrimineert niet omwille van geslacht, huidskleur, beperking, seksuele voorkeur, geloof en leeftijd.
  • Je neemt deel aan de begeleiding en de vormingen die je aangeboden worden door je wijk-werkbemiddelaar.