Om te wijk-werken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen.
  • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of bent een leefloongerechtigde.
  • Je bent erkent bij het RIZIV en hebt toestemming van de adviserend geneesheer om te wijk-werken.
  • Je voelt je niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
  • Je wil je vaardigheden bijschaven.
  • Je bent in staat om zelfstandig te werken.

 

Ook wanneer je vrijwilligerswerk, seizoensarbeid of interim werk doet kan je aan de slag als wijk-werker. 

Let wel dat interimjobs slechts beperkt toegelaten zijn. Over een periode van 28 dagen mag je telkens maar 10 dagen aan de slag als interim. Presteer je meer dan 10 dagen dan vervalt je recht op wijk-werken.

Werkte je als PWA'er en geniet je nog van de overgangsmaatregel? Dan kan je gedurende minder dan 12 maanden interimjobs doen en daarna weer als wijk-werker aan de slag gaan. Je VDAB-bemiddelaar helpt je hierbij.