Een arbeidsongeval kan iedereen overkomen en kan zowel tijdens de werkuren als onderweg van of naar het werk plaatsvinden. Uiteraard ben je hier als wijk-werker voor verzekerd en heb je in de meeste gevallen heb recht op terugbetaling van de medische kosten. Je uitkering zal behouden blijven.

 

Een arbeidsongeval?

 

Breng je wijk-werkbemiddelaar binnen de 48 uur op de hoogte indien je een ongeval hebt gehad. Wanneer er een getuige aanwezig is, vraag je zijn/haar naam en adres. Je bemiddelaar zal een medisch attest meegeven die je door de arts kan laten invullen.

 

Je laat het medisch attest invullen door de arts, die de eerste zorgen toedient.

Indien je voor verzorging naar het ziekenhuis gaat, dan vraagt men mogelijks de gegevens op van onze arbeidsongevallenverzekeraar:

Ethias

Prins-Bisschopssingel 73

3500 Hasselt

Polisnummer : 45.380.875

Je bezorgt het afwezigheidsattest (met vermelding arbeidsongeval) aan de bemiddelaar wijk-werken. Indien je later nog attesten ontvangt, breng je deze steeds binnen bij jouw bemiddelaar wijk-werken.

Je bewaart de rekeningen van het vervoer, de dokter, de apotheek,... tot je nader bericht krijgt van Ethias.

Bij aanvaarding van het arbeidsongeval door Ethias, zal jouw bemiddelaar wijk-werken ook het formulier 6 (of 7 voor OCMW) invullen en meegeven.

Jouw bemiddelaar wijk-werken vult samen met jou het aangifteformulier in en doet de aangifte bij de verzekeringsmaatschappij, Ethias. Je probeert dus zo snel mogelijk een afspraak te maken om dit formulier samen in te vullen. Breng een klevertje mee van de mutualiteit.