Voor iedereen een pracht van een werkkracht

Vraag vanaf 3 juli 2023 individueel maatwerk aan

Een werknemer met een arbeidsbeperking kan de ideale versterking zijn op de werkvloer. Dankzij de premies van individueel maatwerk worden eventuele bijkomende kosten als gevolg van de arbeidsbeperking gecompenseerd en wordt begeleiding mogelijk.

Want een pracht van een werkkracht, die laat u niet schieten. Wie een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst heeft of aanwerft, kan vanaf 3 juli 2023 individueel maatwerk aanvragen.

Individueel maatwerk?

Individueel maatwerk biedt financiële ondersteuning aan werkgevers en zelfstandigen bij de aanwerving en tewerkstelling van personen met een erkende arbeidsbeperking.

Voor wie?

  • Werkgevers die een persoon met een erkende arbeidsbeperking in dienst nemen, kunnen beroep doen op een loonpremie of een loon- en begeleidingspremie:
    • De loonpremie komt tegemoet aan de eventuele bijkomende kosten of lagere productiviteit als gevolg van de arbeidsbeperking.
    • De begeleidingspremie compenseert de kosten voor interne en externe begeleiding op de werkvloer.
  • Zelfstandigen met een erkende arbeidsbeperking kunnen een ondersteuningspremie

Zo vraagt u individueel maatwerk aan

  1. De werknemer of zelfstandige vraagt bij VDAB de behoefte aan individueel maatwerk aan.
  2. Wanneer VDAB het advies heeft toegekend, vraagt de werkgever of zelfstandige individueel maatwerk aan bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Meer weten over individueel maatwerk?

Bezoek de website: www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk