Na twee jaar met de coronapandemie geconfronteerd te zijn, worden we nu getroffen door een Oekraïnecrisis met tienduizenden vluchtelingen over heel Europa. Toch houdt de krapte op de arbeidsmarkt aan omdat dit een structureel probleem is voor de komende tien jaar. Daarom zijn ook vele en structurele maatregelen nodig in een werkgelegenheidsakkoord. Het akkoord dat de sociale partners hebben afgesloten, steunt op vier pijlers: (1) activeren met meer resultaat en herintreders aantrekken, (2) opleiding sterker aanmoedigen, (3) inzetten op werkbaar werk en (4) kansen benutten van interregionale mobiliteit en economische migratie. Het doel is een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame tewerkstelling voor zoveel mogelijk mensen. Er starten nu gesprekken met de Vlaamse Regering om op korte termijn tot een tripartiet akkoord te komen en de maatregelen concreet uit te voeren.

Meer weten? Lees er alles over op de website van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.