Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Voor de Vlaamse minister van Werk Hilde Crevits is een versterkte samenwerking tussen VDAB en lokale besturen één van de hefbomen om die ambitie te bereiken. VDAB en de lokale besturen regio Leie en Schelde engageren zich om samen bij te dragen aan deze ambitie.

De lokale besturen van De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth en Zulte en de Projectvereniging Werken Leie & Schelde engageren zich om die ambitie waar te maken. Dat doen we met een concreet en meetbaar actieplan. We werken hierrond samen aan  drie centrale thema’s : “Meer mensen aan de slag”, “Sterke werkgeversbenadering” en “Levenslang leren”. 

De overeenkomst gaat in op 3 november 2021, en loopt tot en met 31 december 2025.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk en Sociale economie,  wijst op het belang van dit initiatief: 

Dit samenwerkingsverband is belangrijk voor de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt. Onze lokale besturen spelen een cruciale rol in het activeren om meer mensen aan het werk te krijgen. Zij weten namelijk heel goed wat er leeft, waar de grootste noden zijn op diverse terreinen en hoe daarop in te spelen. Door een strategische samenwerking met VDAB op te zetten, zullen ze bestaande drempels wegwerken en zorgen ze voor meer slagkracht. Want we hebben elk talent op de arbeidsmarkt nodig.”

Freddy Van Malderen, provinciaal directeur van VDAB Oost-Vlaanderen, treedt de minister bij: 

“Als je spreekt over de arbeidsmarkt, moet je het naast werk ook hebben over huisvesting, mobiliteit, onderwijs, economie en welzijn.  Met deze overeenkomst bundelen we alle krachten en expertise op het lokale niveau. We gebruiken het lokale netwerk als hefboom om de werkzaamheidsgraad in de regio Schelde-Leie duurzaam te verhogen. Het komt er dus op aan om gestalte te geven aan de slogan  ‘samen sterk voor werk’!”

Voor Annemie De Gussem, voorzitter van de Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Schelde en Leie, is dit samenwerkingsakkoord broodnodig: 

“Met deze aanpak vinden we voor elke openstaande vacature de geschikte persoon, en een geschikte job voor elke persoon.”

Groepsfoto
Test 2