In september onthulde Europa WSE de veelbelovende oproep 'Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen'. Een antwoord hierop kwam eind november van het samenwerkingsverband Werken Leie en Schelde, gesteund door toegewijde lokale besturen (De Pinte, Destelbergen, Deinze, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte), VDAB, VVSG en vijf andere vooruitstrevende partners. Met het vurige projectdossier goedgekeurd, zullen alle betrokkenen vanaf 1 januari 2024 de kiem leggen voor een innovatief ondersteuningsaanbod in de regio.

Het lokaal partnerschap Leie en Schelde beoogt een versterkte participatie van kwetsbare personen in de samenleving, met de focus op werk, maar niet uitsluitend. De regio Leie en Schelde kent reeds een hoge werkzaamheidsgraad, waarbij ongeveer 80% van de inwoners tussen 18 en 65 jaar werkzaam is. Toch zijn er nog steeds inwoners die niet op de arbeidsmarkt terechtkomen vanwege diverse complexe problemen. Deze groep is nog niet klaar voor werk of zinvolle dagbesteding en heeft behoefte aan integrale ondersteuning op verschillende levensdomeinen (wonen, financiën, psycho-sociaal welbevinden, enz.). Deze integrale ondersteuning vereist de bundeling van expertise van alle partners binnen het Lokaal Partnerschap Leie en Schelde. Daarnaast zal er ook ingezet worden op coaches die de focus leggen op tewerkstelling voor deelnemers die klaar zijn voor deze stap.

Partners binnen het samenwerkingsverband, waaronder Arktos, CAW Oost-Vlaanderen, Compaan, Emino en vzw Fiola, zetten hiervoor ervaren coaches in. De deelnemers worden lokaal begeleid, met de flexibiliteit om hen zelfs aan huis bij te staan, in anticipatie op de mobiliteitsproblemen waarmee zij vaak worden geconfronteerd. Andere vertrouwde locaties in de buurt worden eveneens overwogen, om een comfortabele en effectieve begeleidingsomgeving te creëren. Tijdens het traject wordt maximaal ingezet op het eigenaarschap en de innerlijke krachten van de deelnemer, die momenteel nog geen aansluiting vindt bij reguliere hulp- en dienstverlening. De focus ligt op 'empowerment', zodat de deelnemer op termijn minder afhankelijk wordt van externe hulpverlening of sneller actie onderneemt wanneer dat nodig is.

Het Lokaal Partnerschap Leie en Schelde gaat van start op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van 6 jaar. Jaarlijks wordt een royaal projectsubsidiebedrag van 289.675,45 € toegekend door Europa WSE en de Vlaamse Overheid. Lokale besturen en VDAB dragen elk met trots bij aan de cofinanciering met 62.073,32 €. Een samenwerking met visie en impact, gericht op het transformeren van levens en het versterken van de lokale gemeenschap.

.

Combi Logo Vlaanderen ESF