Na haar carrière als ontwerper bij verschillende modehuizen en in de textielindustrie was het tijd voor iets anders. Met studio AMA was het tijd voor haar eigen Belgische designermode, 100% circulair en lokaal sociaal gemaakt.

 

Waarom koos je resoluut voor deze omschakeling?

Soraya:’’Ik heb resoluut gekozen voor de pijlers: circulair, lokaal en sociaal ondernemen en hier ook transparant in geweest. Het is inderdaad een omschakeling als je kijkt hoe vandaag de dag de industrie eruit ziet. Met Studio AMA koos ik als start up om niet te vertrekken vanuit een bestaand bedrijfsmodel maar een uitwerking van hoe een modebedrijf er kan uitzien. Studio AMA is future proof en houdt rekening met mens en natuur.’’

Vanuit mijn achtergrond zag ik heel veel fout gaan en met de theorie en kennis die ik had over circulaire economie kon ik als start up laten zien wat mogelijk is. Door het proberen stuit je soms op grenzen maar het zijn net die grenzen tegenkomen die de leerkansen geven. Door nieuwe systemen te ontwikkelen zorgen we dat de mogelijkheden van circulaire en sociale economie ten volle te benutten zijn. ‘’

 Was het een bewuste keuze om naast duurzaam ook te kiezen voor sociale economie?

Soraya: ‘’Vanuit mijn visie om goede kleding op de markt te brengen in alle opzichten van "goed": tegelijkertijd ethisch en duurzaam, toon in aan dat het beter en anders kan. Met een holistische blik kijken naar het klassieke business model zorgde ervoor dat ik zag hoe we de klassieke visie konden omvormen, herinterpreteren en resoluut voor ethisch en duurzaam konden gaan. Kiezen voor lokale productie was een evidente stap in dit proces, betrokkenheid, transparantie en kort op de bal kunnen spelen, dat heb je niet in complexe overzeese structuren. Dit zorgde ervoor dat ik koos voor lokale materialen en voor lokale sociale werkplaatsen. Dit laatste bracht me bij het atelier van de Zonnehoeve.

Voor mij is sociale economie onlosmakelijk verbonden met duurzame economie. Duurzaamheid gaat over de tijd en rekening houden met de meerwaarde en de gevolgen die mens en planeet hebben op langere termijn. Jobs voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet dezelfde kansen krijgen zijn duurzame jobs. Door te kiezen voor inclusie en meer mensen meer kansen geven zorgen we voor meer autonomie en meer welvaart. Mensen met een duurzame job zijn doorgaans gelukkigere mensen. Dat welzijn is een onderdeel van duurzaamheid. Wanneer we als mens een waardevol leven kunnen leiden zijn we beter in staat om voor onszelf en voor alles rondom ons zorg te dragen. ‘’

Hoe loopt deze samenwerking?

Soraya: ‘’ De samenwerking met de sociale economie is een intensieve samenwerking. Het is nodig om elkaar te begrijpen. Zicht krijgen op de werking van een atelier en wat de dynamiek is van een maatwerkbedrijf is belangrijk. Daarnaast is het nodig zicht te krijgen op de mogelijkheden zijn van de mensen en machines zodat de ontwerpen hierop afgestemd zijn. Ontwerp en werk op maat. Anderzijds is het ook belangrijk dat er een investering en een engagement is van het maatwerkbedrijf, motivatie zorgt ervoor dat zij het proces aangaan te begrijpen wat de collectie nodig heeft en aan welke kwaliteitseisen de kledingstukken moeten voldoen. Werkbegeleiders kunnen meedenken over het optimaliseren van processen. Zij hebben immers het beste zicht op hun mensen.

Je kan de samenwerking omschrijven als een nauwe samenwerking waarin een bepaalde techniciteit naar boven komt en waarin engagement en overleg cruciaal zijn.

Door deze communicatie is er te allen tijde aandacht voor de wensen en noden van Studio AMA en Zonnehoeve. Dit is geen eenrichtingsverkeer. ‘’

 Wat is de invloed van de samenwerking met de Zonnehoeve op je collecties?

Soraya: ’’De invloed van de samenwerking gaat erover dat we heel goed weten wat kan en niet kan. Samen gaan we op zoek naar manieren om de collectie uit te breiden met nieuwe vormen, nieuwe technieken, nieuwe handelingen, etc. Daar zit een leerproces in voor de mensen die de kleding maken. Zij worden op een bepaalde manier uitgedaagd waardoor ze nieuwe capaciteiten ontwikkelen. zDe Zonnehoeve zorgt ervoor dat alle stukken gemaakt worden en zijn een verlenging van Studio AMA. ‘’

 

Wat is je invloed als ontwerper op het verduurzamen van de mode-industrie?

Soraya:’’Ik ben ontwerper van opleiding en heb ervoor gekozen om in mijn pad als ontwerper een bedrijf te ontwikkelen die als missie heeft aan te tonen dat de mode industrie er anders kan uitzien. Met Studio AMA probeer ik een positieve impact te genereren voor mens en milieu wat recht tegenover hetgeen staat wat vandaag de dag gebeurd. Als ontwerper maak je een eigen realiteit. Ontwerpen kan je vertalen als beslissingen maken. Wanneer ik stukken maak kies je voor bepaalde vormen en kleuren maar ook voor bepaalde materialen, samenwerkingen. Door hier bewuste keuzes in te maken slagen we erin om met Studio AMA impactrijke keuzes te maken voor mens en planeet. We blijven uiteraard een klein onderdeeltje uit de kledingindustrie wat maakt dat onze globale impact niet de grootste cijfers op de teller geeft. Anderzijds weet ik dat studio AMA een businesscase heeft die een beweging kan aanzwengelen of op gang kan brengen. Andere bedrijven worden gemotiveerd om ook circulair en sociaal te ondernemen. Mensen die kleren kopen zien dat zij ook het verschil kunnen maken met hun aankopen. Dit zal hopelijk een hefboom zijn op grotere schaal. ‘’

Broek NOVEMBER Linnen Top SIERA Linnen Jurk PAPA Hemden