Individueel maatwerk biedt ondersteuning aan werkgevers bij tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en aan zelfstandigen met een arbeidsbeperking. Vanuit Vlaanderen wordt een transitieperiode voorzien tussen 1 januari en 30 juni 2023. Deze periode moet ervoor zorgen dat de betrokken organisaties zorgzaam kunnen overstappen naar het nieuwe kader. Vanaf 1 juli 2023 kunt u een aanvraag indienen. Meer info vindt u op de nieuwe webpagina ‘Individueel maatwerk’ van de Vlaamse overheid.