De kennisagenda bevat 6 thema’s waarrond het departement inzichten zal opbouwen op basis van bestaand en toekomstig onderzoek. Vanaf september start ook ‘DENKWERK’: een reeks webinars waarin de thema’s van de kennisagenda aan bod komen en worden toegelicht door een expert in dat thema. 

Kennisagenda (1)

6 inhoudelijke elementen

  • Economie

  • Welzijn & Organisatie

  • Omgeving

  • Inclusieve samenleving

  • Leren

  • Governance

Meer info over de thema's en het waarom vind je hier.

Of lees het integraal rapport