Op het kennisplatform vindt u samenvattingen van onderzoek dat DWSE zelf uitvoerde of liet uitvoeren, maar ook opnames van webinars en veel meer. Net zoals ODIN dus, maar dan met een bredere thematische insteek: van duaal leren over werk-naar-werk transities tot levenslang leren en sociale economie.

Het kennisplatform inspireert zich op de kennisagenda van het Departement Werk en Sociale Economie. De zes kennisdomeinen uit de kennisagenda vormen dan ook de leidraad doorheen het kennisplatform: welzijn en organisatie, leren, inclusieve samenleving, economie, omgeving en governance. Elk van die thema’s legt een link naar de arbeidsmarkt.

Neem zeker een kijkje op het kennisplatform zelf!

DEF Logo Departement WSE Clean Wsekleur (002)