Een art.60 tewerkstelling, wat houdt dit in?

Dit is een tewerkstellingsvorm waarbij een leefloongerechtigde tewerkgesteld wordt en waarbij het OCMW optreedt als de juridische werkgever. Het OCMW betaalt dus het loon uit en zorgt voor de personeelsadministratie.  Een geschikte werkvloer kan naast de eigen gemeentelijke diensten, evengoed gevonden worden in jouw onderneming. De arbeidstrajectbegeleiding werd door het OCMW uitbesteed aan de Projectvereniging Werken Leie en Schelde. Zij vormen het aanspreekpunt voor zowel de art.60 werknemer als voor u. Daarnaast volgt Werken Leie en Schelde dit traject nauwgezet op en zorgen ze voor evaluaties en sturen bij waar nodig.

 

Wat mag uw bedrijf verwachten?

Men staat niet in voor de loonkost maar betaalt wel een kleine bijdrage van 500€ per maand.  De werkgeversbijdrage dient eveneens niet betaald te worden.

 

Wat wordt van uw bedrijf verwacht?

Je dient begeleiding op de werkvloer te voorzien voor de art.60 werknemer. Dit kan door een peter/meter aan te duiden die deze rol wil opnemen en dit gedurende het hele traject. De werkvloerbegeleider is iemand die de art.60 medewerker kan opleiden. Hij of zij is een vertrouwenspersoon die de sterktes en werkpunten van de betreffende werknemer op een constructieve manier kan overbrengen. Een art.60 traject loopt tot wanneer de cliënt voldoende arbeidsdagen heeft opgebouwd om sociaal verzekerd te zijn. Meestal bedraagt dit 1 tot max. 2 jaar. Indien uw onderneming na deze tewerkstellingsperiode overtuigd is van deze werknemer kan men hem of haar een duurzame tewerkstelling aanbieden. Dit vormt echter geen verplichting.

Daarnaast bezorg je maandelijks de prestatiestaat aan de personeelsdienst van het betreffende OCMW en sta je open om op geregelde tijdstippen een evaluatiegesprek in te plannen met de arbeidstrajectbegeleider van Werken Leie en Schelde.

Dit gehele traject kan leiden tot een win-win situatie voor alle betrokken partijen!

 

 

 

Crane 1108571 1280