WAAROVER GAAT HET?

De circulaire economie draagt de belofte in zich van een meer ecologisch duurzame, sociaal inclusieve en economisch welvarende samenleving.  

 

Die belofte wordt echter pas waar als deze circulaire economie ook echt ‘goed werkt’.  

 

Dat roept de vraag op wat circulaire economie en de arbeidsmarkt voor elkaar betekenen, waarop we ons moeten voorbereiden en hoe. Dan gaat het niet enkel meer om duurzaam omgaan met materialen en energie, maar ook om duurzaam omgaan met talenten en loopbanen.  

 

Maar kennen en begrijpen de verschillende actoren van –we veralgemenen- “de circulaire economie” en “de arbeidsmarkt en HR” elkaar voldoende om deze vraag te beantwoorden? 

 

De Koning Boudewijnstichting organiseerde daarom in 2021 de toekomstverkenning Working in a more circular economy – Horizon 2035. Daarbij werden er vier scenario’s uitgewerkt vanuit verschillende perspectieven en bovenal vanuit een gemeenschappelijke dialoog.  

 

Deze toekomstverkenning biedt misschien geen pasklare antwoorden, maar wel rijke verhalen die tonen welke vragen we ons vandaag kunnen stellen om ons voor te bereiden op een duurzame toekomst.  

Lees er alles over in deze publicatie